Cultivo de AJO

Plan de Nutrición

Potencializa tu cultivo con nuestros fertilizantes

IRRADIX
500cc / 100L

VELUM
1L / 100L
Inmersión semilla

IRRADIX
2 L / Ha

FERAX
5L / Ha

VELUM
3L / Ha

Mayo 1ra Aplicación foliar:

BIOCAD
100cc / 100L

CADESTIM MG
100cc / 100L

FLOW ZINC
250cc / 100L

Agosto
2da Aplicación Foliar

BIOCAD
100cc / 100L

CADESTIM MG
100cc / 100L

FLOW ZINC
250cc / 100L

Aplicación foliar:

POTASIOPLUS
500cc / 100L

CALIGA K
250cc / 100L

P24
k20
k20
CADEHUMUS
FLOW MULTI

Fertilizantes para cultivo de Ajo

CUADRO EXPLICATIVO PLAN DE NUTRICIÓN - AJO